Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn voor ons de belangrijkste partners om mee samen te werken. Samen met u willen we het beste bereiken voor onze leerlingen. We besteden dan ook veel aandacht aan het contact tussen de ouders en de school. Dat doen we onder andere door:

  • Een afstemmingsgesprek aan de start van het schooljaar waarin we de wederzijdse verwachtingen bespreken
  • Voortgangsgesprekken naar aanleiding van het rapport
  • Een informatieavond aan het begin van het schooljaar over de ins en outs van het leerjaar waarin uw kind zit
  • Open lesochtenden waarbij u op school mee kunt kijken in de klas
  • Thema-avonden voor ouders over opvoeding en onderwijs
  • Een actieve oudervereniging die activiteiten voor ouders en leerlingen organiseert
  • Activiteiten zoals excursies of schoolreisjes waarbij u mee kunt helpen