Aanmelden

Voor het plaatsen van nieuwe leerlingen volgen wij het aannamebeleid van de gemeente Utrecht.

Aanmelding

Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U doet dit via de site naardebasisschool.utrecht.nl in het kwartaal dat uw kind drie jaar geworden is.

1 oktober 2018 t/m 31 december 2018 1 oktober t/m 31 december 2021
1 januari 2019 t/m 31 maart 2019 1 januari t/m 31 maart 2022
1 april 2019 t/m 30 juni 2019 1 april t/m 30 juni 2022
1 juli 2019 t/m 30 sept 2019 1 juli t/m 30 september 2022

 

Aan het einde van dit kwartaal, ontvangt u een bericht vanuit de gemeente Utrecht of uw kind inderdaad op onze school geplaatst is. U kunt dan contact met ons opnemen en dan ontvangt u van ons een aanmeldformulier, waarmee we uw kind kunt inschrijven op onze school.

Passend onderwijs

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden.Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating. De directeur zal uiteindelijk beoordelen of de leerling de begeleiding op school kan krijgen die bij hem/ haar past en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of niet. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij als wij de eerste school van aanmelding zijn samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

Volgt uw kind al onderwijs op een andere school?

Neem dan telefonisch contact met ons op (030-2711395), zodat we een afspraak kunnen maken voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek nemen wij ook de aanmeldprocedure met u door.

Heeft u andere vragen met betrekking tot de aanmelding dan kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met onze administratie.