Schooltijden en vakanties

Schooltijden

maandag 8.30 - 14.15
dinsdag 8.30 - 14.15
woensdag 8.30 - 12.30
donderdag 8.30 - 14.15
vrijdag 8.30 - 14.15

 

Vakantierooster

Herfstvakantie maandag 16 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2023 
Kerstvakantie

vrijdag 22 december 12.00 uur 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024 
Goede Vrijdag/Pasen vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie vrijdag 26 april 12.00 uur t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaart valt in meivakantie
Tweede Pinksterdag maandag 20 mei 2024
Zomervakantie vrijdag 12 juli 12.00 uur t/m vrijdag 23 augustus 2024

Kindvrije dagen en studiedagen: 

Woensdag 4 oktober 2023
Maandag 30 oktober 2023
Maandag 29 januari 2024
Vrijdag 16 februari 2024 (voorafgaand aan de voorjaarsvakantie)
Dinsdag 21 mei 2024 (aansluitend aan Tweede Pinksterdag)
Donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2024

 

Overige vrije momenten:

Woensdag 3 juli 2024: groep 1 vrij i.v.m. einde kleuterfeest
Donderdag en vrijdag 11 en 12 juli 2024: groep 8 vrij