Locatie(s) en faciliteiten

Onze school heeft sinds november 2020 één locatie. Beneden zijn vijf groepen 1/2, waarvan er vier grenzen aan het kleuterplein. Ook zijn alle lokalen om de hal gelegen, zodat er behalve in de klas ook in de hal gewerkt en gespeeld kan worden. De groepen 3 en één groep 4 zitten boven en hebben ook een eigen hal, waarin hoeken zijn gecreeërd voor spelend leren. De overige groepen hebben ook werkplekken op de gang, zodat de kinderen zowel in de klas als in de hal kunnen werken. Naast de klaslokalen is er ook een lokaal voor de kinderen die extra begeleiding krijgen en zijn er verschillende kantoorruimtes.

Het schoolplein is op een natuurlijke wijze vormgegeven, waarbij de kinderen ook de ruimte krijgen om met verschillende materialen te spelen. Na schooltijd maakt de BSO gebruik van de gezamenlijke ruimtes en hallen. 

In het gebouw aan de Prof. van Bemmelenlaan zitten behalve de school ook een gymzaal en een kinderdagverblijf.