Medezeggenschapsraad

Elke school heeft de wettelijke verplichting een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeelsleden en ouders zitting hebben.

Als vertegenwoordigers van de ouders hebben Alexandra van Geen, Jochen Geraedts, Myriam Braakhuis zitting in de medezeggenschapsraad.

Als vertegenwoordiging van het personeel hebben Annelies van der Tang, Judith Teunissen en Margreet Vonk zitting in de medezeggenschapsraad.

U kunt in contact komen met de MR door een mailtje te sturen naar mr.paulusschool@ksu.nl.

Notulen

Hieronder kunt u de notulen van het vorige en huidige schooljaar inzien.