Ons profiel

De Paulusschool is een school in de populaire wijk Tuindorp waarbij leerkrachten en leerlingen met plezier tot ontwikkeling komen. We creëren een veilige en rijke leeromgeving, waarbij we werken vanuit de volgende kernwaarden:  

Zien en gezien worden  

We zien iedereen vanuit zowel zijn kracht als in zijn kwetsbaarheid en waarderen elkaar hierom. We zijn verdraagzaam naar elkaar, gaan uit van verschillen en gunnen elkaar iets. We benaderen iedereen bewust ongelijk: oneerlijk is eerlijk. Hiermee bedoelen we dat we naar ieder kind kijken wat hij/zij nodig heeft en hier stemmen we het onderwijsaanbod op af. 

Zelfstandigheid  

We zijn verantwoordelijk voor onszelf en onze omgeving. Kinderen ontwikkelen zich van zelfredzaam naar zelfstandig. We geven ruimte aan elkaar binnen kaders, waardoor we zelf nadenken en elkaar zien en gezien worden.  

Enthousiasme  

We zijn bevlogen, enthousiast en staan positief in de wereld. We verwachten van iedereen dat hij zich inzet om zowel persoonlijk, cognitief als creatief het beste uit zichzelf te halen. We gebruiken onze talenten om deze vanuit ons enthousiasme over te kunnen brengen op de mensen om ons heen.  

Verbinding  

We vinden het belangrijk om verantwoordelijk te zijn voor en in verbinding te staan met onszelf, met elkaar en de omgeving. Vanuit deze saamhorigheid en gemeenschap, het wij-gevoel, werken we samen verder aan ieders ontwikkeling.  

Verwondering  

We leren vanuit de verwondering: wat zien in de wereld om ons heen? We creëren en stimuleren deze verwondering bij onszelf en bij elkaar.