Vakanties en vrije dagen

2021-2022

Vakanties: 

Herfstvakantie: maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021 

Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie: maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 

Goede Vrijdag/Pasen: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022 

Koningsdag en meivakantie: woensdag 27 april  t/m vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart: donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie: maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022 

 

Kindvrije dagen en studiedagen: 

Studiemiddag en kindvrije dag: donderdagmiddag 20 januari 2022 vanaf 12 uur en vrijdag 21 januari 

Koningsspelen: vrijdagmiddag 22 april 2022 vanaf 12 uur vrij 

Studiedag: woensdag 25 mei 2022 

Studiedag: dinsdag 7 juni 2022 (na Pinksteren) 

Einde kleuterfeest: vrijdag 1 juli: groep 1 vrij 

Laatste schooldag: vrijdagmiddag 8 juli 2022 vanaf 12 uur  

 

Groep 8 heeft vanaf donderdag 7 juli zomervakantie.