Vakanties en vrije dagen

2022-2023

Vakanties: 

Herfstvakantie: maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023 

Goede Vrijdag/Pasen: vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023

Meivakantie: maandag 24 april  t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaart: donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie: maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023 

 

Kindvrije dagen en studiedagen: 

Donderdagmiddag 22 september 2022 vanaf 12 uur

Maandag 31 oktober 2022 (aansluitend aan herfstvakantie)

Vrijdag 27 januari 2023

Dinsdag 11 april 2023 (aansluitend aan Pasen)

Woensdag 17 mei 2023 (voorafgaand aan Hemelvaart)

Maandag 12 juni 2023

 

Overige vrije momenten:

Vrijdagmiddag 21 april 2023 vanaf 12 uur i.v.m. Koningsspelen (alle leerlingen)

Vrijdag 30 juni 2023: groep 1 vrij i.v.m. einde kleuterfeest

Donderdag en vrijdag 6 en 7 juli 2023: groep 8 vrij

Vrijdagmiddag 7 juli 2023 vanaf 12 uur: zomervakantie (alle leerlingen)