Ouderbijdrage

De Paulusschool kent een vrijwillige ouderbijdrage. De school en de oudervereniging gebruiken deze bijdrage om de kosten van een aantal uitgaven te dekken die door de overheid niet worden gesubsidieerd. Hierbij kunt u denken aan extra materialen voor de kinderen, speeltoestellen, het organiseren van feesten en vieringen en de kwaliteit van het onderwijs. 

De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op €155 per kind per schooljaar bij betaling door middel van een bankoverschrijving.

Betalen

De ouderbijdrage wordt geïnd door de Stichting Vrienden van de Paulusschool (SVP). Er zijn verschillende manieren waarop u de ouderbijdrage kunt betalen:

1. Via ClubCollect

Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage werkt de Stichting Vrienden van de Paulusschool (SVP) samen met ClubCollect. ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat het innen van gelden makkelijker gaat. Voor zowel u als de stichting levert dit voordelen op. Het grootste voordeel voor u is het betaalgemak. En voor de stichting dat wij gebruik kunnen maken van het systeem van ClubCollect waardoor we dingen kunnen automatiseren. 

Betalen via ClubCollect 

Jaarlijks ontvangt u in november via e-mail van ClubCollect een betaalverzoek namens onze stichting. U ontvangt voor ieder kind een apart betaalverzoek. Met de link in het bericht dat u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U heeft de keuze tussen een betaling via een eenmalige automatische incasso en een betaling via iDEAL. Kiest u voor de eenmalige automatische incasso dan kunt u zelf aangeven wanneer u wilt dat het geld van uw rekening wordt geïncasseerd. Voorafgaand aan een afschrijving ontvangt u een aankondiging zodat u altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kunt zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur en indien nodig het factuur bedrag laten aanpassen. 

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals uw e-mailadres worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder Wbp). 

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar www.clubcollect.com/nl/members. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect kunt u altijd bij ons terecht via stichtingsvp.paulusschool@ksu-utrecht.nl. Indien er tijdens het betaalproces vragen of onduidelijkheden zijn staan zowel wij als ClubCollect hier altijd voor open. 

2. Onderhandse akte in combinatie met volmacht

Het is mogelijk om te kiezen voor de optie om de ouderbijdrage via een onderhandse akte in combinatie met een volmacht te betalen. Deze optie geeft mogelijkheid tot fiscaal voordeel. Wilt u gebruik maken van deze betalingsoptie dan ontvangen wij graag de ingevulde onderhandse akte in combinatie met volmacht (Formulieren: ‘Akte’ en ‘Volmacht bij akte’) Let op: een akte kan alleen in combinatie met een volmacht!

 

 

 

3. U-Pas

Houders van een U-Pas kunnen deze gebruiken om de ouderbijdrage mee te betalen. Kijk voor meer informatie: www.u-pas.nl.