Vrijwillige ouderbijdrage

We kennen op de Paulusschool een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt geïnd door de Stichting Vrienden van de Paulusschool.De school en de oudervereniging gebruiken deze vrijwillige ouderbijdrage om de kosten van een aantal uitgaven te dekken die door de overheid niet worden gesubsidieerd. Hierbij kunt u denken aan extra materialen voor de kinderen, speeltoestellen, het organiseren van feesten en vieringen en de kwaliteit van het onderwijs. 

Ook wordt een groot deel van de ouderbijdrage gebruikt om voor een deel de ‘flexibele schil’ leerkracht te financieren. Deze leerkracht is extra op school aanwezig en wordt ingezet in het geval van ziekte, zodat de school minder snel kinderen naar huis hoeft te sturen.   

De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op €155 per kind per schooljaar bij betaling door middel van een bankoverschrijving.  

Betalen 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door de Stichting Vrienden van de Paulusschool (SVP). Dit gaat via Wis Collect. U ontvangt jaarlijks een link om deze te kunnen betalen. 

U-Pas 

Houders van een U-Pas kunnen deze gebruiken om de ouderbijdrage mee te betalen. Kijk voor meer informatie: www.u-pas.nl

Voor vragen kunt terecht via de mail: stichtingsvp.paulusschool@ksu-utrecht.nl