Ouderbijdrage

De Paulusschool kent een vrijwillige ouderbijdrage. De school en de oudervereniging gebruiken deze bijdrage om de kosten van een aantal noodzakelijke uitgaven te dekken die door de overheid niet worden gesubsidieerd. Hierbij kunt u denken aan extra materialen voor de kinderen, speeltoestellen, het organiseren van feesten en vieringen en de kwaliteit van het onderwijs.

Betalen

De ouderbijdrage wordt geïnd door de Stichting Vrienden van de Paulusschool (SVP). Er zijn drie manieren waarop u de ouderbijdrage kunt betalen, hierbij hebben de eerste twee opties onze voorkeur:

1. Onderhandse akte in combinatie met volmacht

Onderhandse akte in combinatie met volmacht (Formulieren: ‘Akte’ en ‘Volmacht bij akte’) Let op: een akte kan alleen in combinatie met een volmacht! Deze optie geeft mogelijkheid tot fiscaal voordeel.

2. Volmacht

Deze kunt u invullen en naar de SVP mailen. De bedragen worden - in het geval dat een machtiging tot automatische (half)jaarlijkse incasso is verstrekt - jaarlijks aan het eind van de maanden maart en/of oktober geïncasseerd. Download de incassovolmacht hier:

3. Bankoverschrijving

U kunt het bedrag vóór 6 november van het schooljaar of vier weken nadat uw kind op de Paulusschool is begonnen overmaken naar NL82RABO0320516164 t.n.v. Stichting Vrienden van de Paulusschool onder vermelding van de na(a)m(en) van de betreffende leerling(en) en de betreffende groep(en). Houders van een U-Pas kunnen deze gebruiken om de ouderbijdrage mee te betalen. Kijk voor meer informatie: www.u-pas.nl.

Deze is dit schooljaar vastgesteld op €155 per kind per schooljaar bij betaling door middel van een bankoverschrijving. Bij betaling door middel van een onderhandse akte in combinatie met volmacht of volmacht is de ouderbijdrage vastgesteld op €150.

Overmaken: Heeft u vragen of opmerkingen over de ouderbijdrage? Mail dan naar stichtingsvp.paulusschool@ksu-utrecht.nl.

 

Kijk hier voor meer informatie over de SVP.