Opvang

De Paulusschool maakt samen met het Tuinhuis, de Tuinkabouter en Kiekeboe deel uit van het forum Hof van Bemmelen. Het forum is gehuisvest in één gebouw aan de Professor van Bemmelenlaan.

Tussenschoolse opvang

Kinderstralen
Kinderstralen
Het overblijven (ook wel tussenschoolse opvang of TSO genoemd) wordt verzorgd door Kinderstralen, lunchen op school (voorheen LoS). Voor meer informatie en om uw kind(eren) in te schrijven klikt u hier .
Contact: 06-42614360 (Bemmelenlaan), 06-42614355 (Wevelaan) of via de Ouder login

Organisatie van het overblijven:

  • De kinderen worden begeleid door Overblijf Medewerkers;
  • De tso-groepen bestaan uit 25 - 30 kinderen;
  • De tafels worden dagelijks gedekt met een gezellige placemat;
  • De kinderen kunnen na het eten kiezen of zij buiten of binnen willen spelen;
  • Kinderstralen organiseert tijdens de overblijf regelmatig leuke activiteiten;
  • Kinderstralen investeert ieder schooljaar in binnen-, buiten-, en knutselspeelgoed;
  • De regels tijdens de tso komen overeen met de regels die op school gelden;
  • Onze Overblijf Medewerkers ontvangen regelmatig scholing via de Overblijf Academie ;
  • De coördinator dient als aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten.

Tarief

Het tarief voor de structurele (regelmatige) overblijf bedraagt € 2,10 per kind per keer. Voor incidentele (af en toe) overblijf is het tarief € 2,60 per kind per keer. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 6,00 per kind. De kosten worden tweemaandelijks (omstreeks de 28ste) via automatische incasso geïncasseerd. Voordat de incasso plaatsvindt, ontvangt u een notificatie via e-mail welk bedrag op welke datum van uw rekening wordt afgeschreven.

Korting

Voor ieder tweede en volgend kind uit één gezin hanteren wij een korting van € 0,20. Ook ouder(s)/verzorger(s) die in het bezit zijn van een bewijs voor minder draagkrachtigen kunnen rekenen op een korting van € 0,20. De korting is alleen geldig voor structurele overblijf en geldt niet in combinatie met elkaar.

Aan- en afmelden

U betaalt, in principe, alleen voor daadwerkelijk genoten opvang. U dient dan uw kind tijdig af te melden. Aan- en afmelden kunt u eenvoudig doen door:
1. de Aan- en afmeld App te gebruiken (downloaden via www.lunchenopschool.nl/app )
2. via de Ouder login uw kind aan- of af te melden
3. via de Kinderstralen-brievenbus
Aan- of afmelden via de mobiel van de coördinator is vanaf het schooljaar 2014-2015 niet meer mogelijk.

Coördinator

Locatie Bemmelenlaan: 06-42614360
Locatie Wevelaan: 06-42614355

Mocht een telefoonnummer niet correct zijn of onlangs gewijzigd, dan kunt u op onze website het juiste telefoonnummer vinden.

Ouder login

Via de Ouder login kunt u zelf na iedere incasso de factuurspecificaties bekijken en uitprinten. Ook kunt u de registratie controleren van uw kind en wijzigingen in de registratie eenvoudig aan ons doorgeven. Ook kunt u de opvang eenvoudig stopzetten. U ontvangt een persoonlijke inlog code en instructies via de e-mail. Vul hiervoor op het inschrijfformulier uw e-mail adres in.

Inschrijven

Als u gebruik wilt maken van de tso, dient u een inschrijf-/machtigingsformulier volledig ingevuld (en ondertekend) in de speciale LoS-brievenbus op school in te leveren. Dit formulier is ook verkrijgbaar op school. U kunt het ook opsturen naar Postbus 11155, 3505 BD Utrecht, of scannen en mailen naar info@stlos.nl . Houdt u er wel rekening mee dat u uw kind(eren) twee weken van te voren inschrijft.

Inschrijf- en machtigingsformulier

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Het Centraal Bureau in Utrecht is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 14:00 uur. U kunt natuurlijk ook een bericht sturen. Dat kunt u het eenvoudigste doen via deOuder login , menu Contact. Meer informatie over LoS vindt u opwww.lunchenopschool.nl

Ook Overblijf Medewerker worden?

Wilt u als vrijwillige Overblijf Medewerker komen helpen bij het overblijven op onze school? Graag! U ontvangt een vergoeding en kunt diverse cursussen volgen. Ook blijft uw kind(eren) die dagen gratis over. Voor meer informatie kijkt u op www.wordoverblijfmedewerker.nl .

Buitenschoolse opvang
MikMak

MikMak
Prof. van Bemmelenlaan 34, 3571 EN
Telefoon: (030) 2713636
E-Mail: mikmaktuindorp@mini-stek.nl

Partou

Partou Oorsprongpark
Oorsprongpark 9, 3581 ET
Telefoon: (030) 2334784
E-mail: oorsprongpark@partou.nl

Tuinhuis

Tuinhuis
Prof. van Bemmelenlaan 51C, 3571 EL
Telefoon: (030) 2724024
E-Mail: bsotuinhuis@ludens.nl