Klachtenregeling

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of een klacht indienen. Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon van onze school. Zij is verbonden aan school en kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. Onze contactpersoon is Margreet Vonk en zij is te bereiken via 06 28440631. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school. Bij beiden kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen

De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn Sonja Deutz (s.deutz@cedgroep.nl) en Angela Groen (a.groen@cedgroep.nl), werkzaam bij de CED-groep. Postbus 8639 3009 AP Rotterdam.

Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken (incl. klachtzaken en advies):evp@cedgroep.nl. Bezoekadres:

Dwerggras 30

3068 PC Rotterdam

telefoon: 010 4071599.

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoon 0900-1113111.

Contact leggen met de onafhankelijke klachtencommissie kan als volgt:

Bureau van de Klachtencommissie

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Telefoonnummer 070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur)

Telefaxnummer 070-3020836

e-mail: info@geschillencies-klachtencies.nl

Heeft u behoefte aan meer informatie dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling en/of hetklachtenschema van de KSU.