Aanmelden

Contact: administratie.paulusschool@ksu-utrecht.nl of telefonisch op maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur op (030) 2711395.

Aanmelding en toelating

De Paulusschool wil een afspiegeling zijn van de wijk waarin ze staat. Daarom is er een voorrangsbeleid voor kinderen uit Tuindorp (postcode 3571). Wij streven ernaar om de groepsgrootte van 30 kinderen niet te overschrijden.

Wachtlijst

Als in een groep het maximale aantal leerlingen is bereikt en er dus geen plaatsen meer beschikbaar zijn, dan kan uw kind niet worden aangenomen. Uw kind kan dan op een wachtlijst worden geplaatst. Dit gebeurt op volgorde van aanmeldingsdatum.

Plaatsing

Voor de toewijzing van de beschikbare plaatsen hanteren we de volgende criteria: 

  1. Als eerste worden kinderen toegelaten die al een broer of zus op school hebben. 
  2. Vervolgens de kinderen die in Tuindorp wonen en nog geen broer of zus op school hebben. 
  3. Dan de kinderen van de wachtlijst die in Tuindorp wonen, in volgorde van aanmeldingsdatum. 
  4. Ten slotte de kinderen van de wachtlijst die niet in Tuindorp wonen, in volgorde van aanmeldingsdatum.

De schoolleiding bepaalt in alle gevallen in welke groep een leerling geplaatst wordt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de groepsgrootte, de verdeling van jongens en meisjes en leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Ook kan de schoolleiding - rekening houdend met onder andere de belastbaarheid van de groep en de leerkracht- besluiten om niet tot plaatsing van een leerling over te gaan, ook als de maximale groepsgrootte nog niet is bereikt.

Wilt u uw kind aanmelden?

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden en daarna ingevuld en ondertekend naar ons opsturen: 

 

Volgt uw kind al onderwijs op een andere school?

Neem dan telefonisch contact met ons op (030-2711395), zodat we een afspraak kunnen maken voor een kennismakingsgesprek. Als de schoolleider beslist dat uw kind eventueel geplaatst zou kunnen worden, dan nemen we contact op met de school waar uw kind op dat moment op zit. Ook kan uw kind worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of om proef te draaien in de beoogde groep. Indien nodig kan er een didactisch onderzoek worden afgenomen, waar voor de ouders kosten aan zijn verbonden.

Opsturen

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar:
Paulusschool
t.a.v. Leerlingenadministratie
Prof. van Bemmelenlaan 51B
3571 EL Utrecht