Aanmelden

Contact:

administratie.paulusschool@ksu-utrecht.nl

 of telefonisch op maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur op (030) 2711395.

Voor het plaatsen van nieuwe leerlingen volgen wij het aannamebeleid van de KSU.

Belangstelling kenbaar maken / vooraanmelding

U kunt uw kind aanmelden op onze school als uw kind drie is. Daarvoor kunt u wel uw belangstelling voor onze school kenbaar maken. Dat kan via het vooraanmeldingsformulier op onze website. Wanneer u uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt, nemen wij rond de derde verjaardag van uw kind contact op of u uw kind wilt aanmelden op onze school. In de tussentijd bent u ook welkom op een van onze rondleidingen. Aan een vooraanmelding kunt u geen rechten ontlenen.

Aanmelding

Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Ouders ontvangen een bevestiging per mail dat de aanmelding in goede orde is ontvangen en hoe de procedure verder verloopt.

Nieuw Aanmeldbeleid Gemeente Utrecht

Er wordt momenteel gewerkt aan een stedelijk aanmeldbeleid om de kansen voor alle ouders en kinderen gelijk te maken en om meer helderheid in procedures te scheppen. Het stedelijk aanmeldbeleid is tot op heden nog niet klaar, maar de grote lijnen zijn wel al bekend. Er wordt naar gestreefd om vanaf september 2021 een stedelijk centraal aanmeldpunt te hebben. Tot die tijd regelen de scholen de aanmeldingen zelf.

Passend onderwijs

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden.Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating. De schoolleider zal uiteindelijk beoordelen of de leerling de zorg op school kan krijgen die bij hem/ haar past en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of niet. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij als wij de eerste school van aanmelding zijn samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

Toelating

De schooldirecteur neemt de beslissing over de toelating zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de schriftelijke aanmelding. U wordt dan schriftelijk dan wel per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind.In het geval een school meer aanmeldingen heeft dan beschikbare plekken worden voorrangsregels gehanteerd. Onze school kijkt daarbij naar:

  • Kinderen die broertjes of zusjes op school hebben.
  • Kinderen die in de wijk of het postcode afgegrensde gebied rond de school wonen (postcode 3571)
  • Indien er nog plaatsen over zijn, vindt de toelating plaats op volgorde van aanmelding.

Wilt u uw kind aanmelden?

Het vooraanmeldingsformulier om uw interesse kenbaar te maken voor kinderen jonger dan 3 jaar kunt u hier downloaden en daarna ingevuld en ondertekend naar ons opsturen: 

Het aanmeldingsformulier voor kinderen van 3 jaar en ouder kunt u hier downloaden en daarna ingevuld en ondertekend naar ons opsturen:

Volgt uw kind al onderwijs op een andere school?

Neem dan telefonisch contact met ons op (030-2711395), zodat we een afspraak kunnen maken voor een kennismakingsgesprek. Als de schoolleider beslist dat uw kind eventueel geplaatst zou kunnen worden, dan nemen we contact op met de school waar uw kind op dat moment op zit. Ook kan uw kind worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of om proef te draaien in de beoogde groep. Indien nodig kan er een didactisch onderzoek worden afgenomen, waar voor de ouders kosten aan zijn verbonden.

Opsturen

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar:
Paulusschool
t.a.v. Leerlingenadministratie
Prof. van Bemmelenlaan 51B
3571 EL Utrecht

of per mail naar administratie.paulusschool@ksu-utrecht.nl