Aanmelden

Contact:

administratie.paulusschool@ksu-utrecht.nl

 of telefonisch op maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur op (030) 2711395.

Aanmelding en toelating

De Paulusschool wil een afspiegeling zijn van de wijk waarin ze staat. Daarom is er een voorrangsbeleid voor kinderen uit Tuindorp (postcode 3571). Wij streven ernaar om de groepsgrootte van 30 kinderen niet te overschrijden. Om uw kind aan te melden is het nodig u in te schrijven. Voor kinderen jonger dan 3 jaar kunt u hiervoor gebruikmaken van het vooraanmedlingsformulier. Voor kinderen van drie jaar en ouder kunt u het uitgebreidere aanmeldingsformulier gebuiken.

Wachtlijst

Als in een groep het maximale aantal leerlingen is bereikt en er dus geen plaatsen meer beschikbaar zijn, dan kan uw kind niet worden aangenomen. Uw kind kan dan op een wachtlijst worden geplaatst. Dit gebeurt op volgorde van aanmeldingsdatum van de (voor)aanmelding.

Plaatsing

Voor de toewijzing van de beschikbare plaatsen hanteren we de volgende criteria: 

  1. Als eerste worden kinderen toegelaten die al een broer of zus op school hebben. 
  2. Vervolgens de kinderen die in Tuindorp wonen en nog geen broer of zus op school hebben. 
  3. Dan de kinderen van de wachtlijst die in Tuindorp wonen, in volgorde van aanmeldingsdatum. 
  4. Ten slotte de kinderen van de wachtlijst die niet in Tuindorp wonen, in volgorde van aanmeldingsdatum.

De schoolleiding bepaalt in alle gevallen in welke groep een leerling geplaatst wordt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de groepsgrootte, de verdeling van jongens en meisjes en leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Ook kan de schoolleiding - rekening houdend met onder andere de belastbaarheid van de groep en de leerkracht- besluiten om niet tot plaatsing van een leerling over te gaan, ook als de maximale groepsgrootte nog niet is bereikt.

Procedure voor kinderen die geplaatst zijn

De ouders die een vooraanmeldingsformulier hebben ingevuld, ontavngen rond de derde verjaardag van hun kind een bericht dat de vooraanmelding overgezet zal worden in een definitieve aanmelding. U ontvangt dan het definitieve aanmeldingsformulier en ook een intakevragenlijst.

De directies van de basisscholen in Tuindorp hebben afgesproken dat zij grip willen krijgen op het aantal dubbele aanmeldingen. Een kind kan immers maar op één school geplaatst worden. Jaarlijks wordt er in het najaar in een overleg van de drie directeuren gekeken welke kinderen van één geboortejaar bij twee of drie scholen zijn geplaatst of op de wachtlijst staan. Aan deze ouders wordt een mail gestuurd vanuit alle scholen waar het kind ingeschreven staat met de vraag om een definitieve keuze te maken. Ouders sturen hun antwoord naar de betrokken scholen en de scholen die niet tot definiteve plaatsing overgaan vernietigen de aanwezige inschrijfgegevens.

Wilt u uw kind aanmelden?

Het vooraanmeldingsformulier voor kinderen jonger dan 3 jaar kunt u hier downloaden en daarna ingevuld en ondertekend naar ons opsturen: 

Het aanmeldingsformulier voor kinderen van 3 jaar en ouder kunt u hier downloaden en daarna ingevuld en ondertekend naar ons opsturen:

 

Volgt uw kind al onderwijs op een andere school?

Neem dan telefonisch contact met ons op (030-2711395), zodat we een afspraak kunnen maken voor een kennismakingsgesprek. Als de schoolleider beslist dat uw kind eventueel geplaatst zou kunnen worden, dan nemen we contact op met de school waar uw kind op dat moment op zit. Ook kan uw kind worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of om proef te draaien in de beoogde groep. Indien nodig kan er een didactisch onderzoek worden afgenomen, waar voor de ouders kosten aan zijn verbonden.

Opsturen

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar:
Paulusschool
t.a.v. Leerlingenadministratie
Prof. van Bemmelenlaan 51B
3571 EL Utrecht

of per mail naar administratie.paulusschool@ksu-utrecht.nl