Aanmelden

Contact:

administratie.paulusschool@ksu-utrecht.nl

Voor het plaatsen van nieuwe leerlingen volgen wij het aannamebeleid van de gemeente Utrecht.

Aanmelding

Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U doet dit via de site naardebasisschool.utrecht.nl in het kwartaal dat uw kind drie jaar geworden is.

 

1 oktober 2018 t/m 31 december 20181 oktober t/m 31 december 2021
1 januari 2019 t/m 31 maart 20191 januari t/m 31 maart 2022
1 april 2019 t/m 30 juni 20191 april t/m 30 juni 2022
1 juli 2019 t/m 30 sept 20191 juli t/m 30 september 2022

 

Aan het einde van dit kwartaal, ontvangt u een bericht vanuit de gemeente Utrecht of uw kind inderdaad op onze school geplaatst is. U kunt dan contact met ons opnemen en dan ontvangt u van ons een aanmeldformulier, waarmee we uw kind kunt inschrijven op onze school.

Passend onderwijs

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden.Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating. De schoolleider zal uiteindelijk beoordelen of de leerling de zorg op school kan krijgen die bij hem/ haar past en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of niet. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij als wij de eerste school van aanmelding zijn samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

Volgt uw kind al onderwijs op een andere school?

Neem dan telefonisch contact met ons op (030-2711395), zodat we een afspraak kunnen maken voor een kennismakingsgesprek. Als de schoolleider beslist dat uw kind eventueel geplaatst zou kunnen worden, dan nemen we contact op met de school waar uw kind op dat moment op zit. Ook kan uw kind worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of om proef te draaien in de beoogde groep. Indien nodig kan er een didactisch onderzoek worden afgenomen, waar voor de ouders kosten aan zijn verbonden.