Stichting Vrienden van de Paulusschool

Contact: stichtingsvp.paulusschool@ksu-utrecht.nl)

 

Algemene gegevens

Naam stichting: Stichting Vrienden van de Paulusschool (SVP)

Bezoek- en postadres: Prof. Van Bemmelenlaan 51B, 3571 EL te Utrecht

KvK nummer: 55191479

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) : 851602113

IBAN: NL82RABO0320516164

Ouderbijdrage

Meer informatie over de ouderbijdrage kunt u hier vinden.

Doelstelling en beleidsplan

Jaarverslag

Hier vindt u het jaarverslag van 2018-2019.https://www.ksu-paulusschool.nl/filer/canonical/1626681617/527/

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording staat beschreven in het jaarverslag. 

Beloningsbeleid

Er vindt door de stichting geen bezoldiging plaats. Er is dus geen sprake van een beloningsbeleid.