Oudervereniging

Contact: ov.paulusschool@ksu-utrecht.nl

Zodra uw kind naar de Paulusschool gaat, bent u lid van de Oudervereniging (OV). De OV biedt ondersteuning bij schoolse activiteiten zoals het slotfeest, organiseert neven- en naschoolse activiteiten zoals de Avondvierdaagse en wil een klankbord zijn voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Notulen

 

 

Agenda