Medezeggenschapsraad

Contact: mr.paulusschool@ksu-utrecht.nl

Elke school heeft de wettelijke verplichting een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeelsleden en ouders zitting hebben.

Als vertegenwoordigers van de ouders hebben Jules Lavalaye, Alexandra van Geen en Pieter Schure zitting in de medezeggenschapsraad.

Als vertegenwoordiging van het personeel hebben Annelies van der Tang, Judith Teunissen en Margreet Vonk zitting in de medezeggenschapsraad.

Notulen