Medezeggenschapsraad

Contact: mr.paulusschool@ksu-utrecht.nl

Elke school heeft de wettelijke verplichting een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeelsleden en ouders zitting hebben.

Als vertegenwoordigers van de ouders hebben Annemiek Hautvast, Elske van der Pol en Jules Lavalaye zitting in de medezeggenschapsraad.

Als vertegenwoordiging van het personeel hebben Annelies van der Tang, Cecilia Douma, Judith Teunissen in de medezeggenschapsraad.

Notulen