Medezeggenschapsraad

Contact: mr.paulusschool@ksu-utrecht.nl

Elke school heeft de wettelijke verplichting een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeelsleden en ouders zitting hebben.

Als vertegenwoordigers van de ouders hebben Annemiek Hautvast, Elske van der Pol en Imke van Neerijnen-Lumeij zitting in de medezeggenschapsraad.

Als vertegenwoordiging van het personeel hebben Annelies van der Tang, Cecilia Douma, Marjel Alzer in de medezeggenschapsraad.

Agenda

 

 

 

Notulen