Medezeggenschapsraad

Contact: mr.paulusschool@ksu-utrecht.nl

Elke school heeft de wettelijke verplichting een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeelsleden en ouders zitting hebben.

Als vertegenwoordigers van de ouders hebben Marc van Rossum, Stefan Rüdiger en Rick van Coevorden zitting in de medezeggenschapsraad.

Als vertegenwoordiging van het personeel hebben Ingeborg de Lange, Janneke Franken en Michelle van Snippenberg zitting in de medezeggenschapsraad.

Agenda

 

 

 

Notulen