Partners

Wij werken samen met veel partners. Samen met hen zorgen we voor een zo compleet mogelijk aanbod van ons onderwijs: overdracht na schooltijd en begeleiding van kinderen op diverse gebieden.

Buitenschoolse opvang

Ludens
Mini-stek
Partou Hengeveldstraat

Buurtteam

Buurtteam Noord-oost

Kinderdagverblijf

Ludens

Leesbevordering

Bibliotheek Tuinwijk

Peutercentrum

Tuinkabouters Spelenderwijs - Ludens

Schoolbegeleidingsdienst

CED Groep

Sociale Vaardigheidstraining

Kanjertraining

Tussenschoolse opvang

Mini-stek