Partners

Wij werken samen met veel partners. Samen met hen zorgen we voor een zo compleet mogelijk aanbod van ons onderwijs: overdracht na schooltijd en begeleiding van kinderen op diverse gebieden.

Buitenschoolse opvang

Ludens
Mini-stek
Partou Hengeveldstraat

Cursus BSO

Tussenschoolse opvang

Mini-stek

Kinderdagverblijf

Ludens

Peutercentrum

Tuinkabouters Spelenderwijs - Ludens

Samenwerkingsverband

Wij zijn het Samenwerkingsverband Utrecht PO. Wij doen gewoon wat nodig is, zodat ieder kind in Utrecht een passende onderwijsplek heeft. We vinden de samenwerking met scholen, schoolbesturen, kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg), ouders en kinderen heel belangrijk en werken met elkaar samen vanuit de kernpartneraanpak. 

We zetten expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. De scholen kunnen de consulenten betrekken door het aanvragen van een startgesprek, waar elke vorm van ondersteuning mee begint. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een A&O traject (kortdurende en preventieve ondersteuning), een arrangement voor interne of externe ondersteuning of een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs. Voor meer informatie over ons verhaal en onze werkwijze verwijzen we naar onze website www.swvutrechtpo.nl. Alleen met elkaar bereiken we het beste voor ieder kind, daar zijn we van overtuigd. 

Goed voor elkaar

Buurtteam

Buurtteam Noord-oost

Sociale Vaardigheidstraining

Kanjertraining

Leesbevordering

Bibliotheek Tuinwijk