Ons profiel

Op de Paulusschool is uw kind welkom voor uitdagend onderwijs. Dankzij ons projectmatige lesaanbod prikkelen en benutten we de interesses en talenten van iedere leerling optimaal. Op een persoonlijke en motiverende manier helpen we onze leerlingen om zich te ontwikkelen naar zelfbewuste, kritische denkers die klaar zijn voor de toekomst.

Wij zijn een excellente school die leerlingen laat uitblinken in hun eigen talenten. Met veel aandacht voor de vaardigheden die in de 21e eeuw nodig zijn. We motiveren onze leerlingen te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich niet alleen op cognitief gebied ontwikkelen, maar zo breed mogelijk en daarmee goed zicht krijgen op hun talenten.

We dagen onze leerlingen uit om kritisch te denken. Dit motiveert ze om zich extra in te zetten.