Onderwijs

Ons uitgangspunt is klassikaal onderwijs waarbij leerlingen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar in een groep zitten. We bieden de lesstof aan op verschillende niveaus, waarbij we het werk van de leerlingen aanpassen of vervangen als dat nodig is. De nadruk ligt in ons curriculum op taal, rekenen en (begrijpend) lezen, met aandacht voor de talenten van elk kind.
We stimuleren de persoonlijke talenten van onze leerlingen, omdat dit een positief effect heeft op het zelfvertrouwen en zorgt voor meer plezier in leren.
Daarnaast werken kinderen aan schoolbrede projecten waarin wereldoriëntatie, geschiedenis, natuur en techniek en de creatieve vakken aan bod komen. Hierbij krijgen ze de mogelijkheid om zich te verdiepen in de onderdelen die ze leuk vinden of waar ze (nog niet zo) goed in zijn, zoals kunst, media, koken, programmeren of schaken. Door deze onderdelen in een project aan te bieden zorgen we voor meer samenhang en bieden we betekenisvol onderwijs.

Omdat je pas goed kunt leren als je lekker in je vel zit, besteden we veel aandacht aan persoonlijke en sociale vaardigheden. In alle groepen werken we met de Kanjertraining waardoor leerlingen leren om kritisch naar hun eigen gedrag te kijken en leren om te gaan met (ongewenst) gedrag van anderen.
We werken volgens de uitgangspunten van het coöperatief leren: alle kinderen doen mee, iedereen draagt zijn steentje bij, je hebt elkaar nodig en je werkt samen aan dezelfde opdracht. Op deze manier werken de kinderen ook aan hun communicatieve en sociale vaardigheden en leren ze van elkaar.

Rust, structuur en aandacht voor elkaar vinden we belangrijk.