Onderwijs

Ons uitgangspunt is klassikaal onderwijs waarbij leerlingen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar in een groep zitten. We bieden de lesstof aan op verschillende niveaus, waarbij we het werk van de leerlingen aanpassen of vervangen als dat nodig is. De nadruk ligt in ons curriculum op taal, rekenen en (begrijpend) lezen, met aandacht voor de talenten van elk kind.
Daarnaast werken kinderen aan schoolbrede projecten waarin wereldoriëntatie, geschiedenis, natuur en techniek en de creatieve vakken aan bod komen. 

Omdat je pas goed kunt leren als je lekker in je vel zit, besteden we veel aandacht aan persoonlijke en sociale vaardigheden. In alle groepen werken we met de Kanjertraining waardoor leerlingen leren om kritisch naar hun eigen gedrag te kijken en leren om te gaan met (ongewenst) gedrag van anderen.