Missie en Visie

Als leerlingen na acht jaar onze school verlaten, hebben ze ontdekt wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Ze kunnen goed verwoorden waar ze voor staan en wat ze belangrijk vinden. Ze hebben goede resultaten behaald op de kernvakken en daarnaast ook veel extra kennis en vaardigheden ontwikkeld. Ze hebben een brede algemene ontwikkeling doordat ze op diverse manieren tijdens hun schooltijd hebben kennis gemaakt met de wereld om hen heen. Ze kunnen op een goede manier met de ander en zich zelf om gaan en voelen zich betrokken bij hun medemens. Ze zijn in staat om voor zichzelf en hun omgeving te zorgen en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag.

Onze leerlingen zijn zelfstandig, zelfverzekerd en bewust van hun eigen talenten. Ze zijn nieuwsgierig en niet bang om iets nieuws aan te pakken. Ze zijn sociaal en hebben voldoende inlevingsvermogen en vaardigheden om zich goed te kunnen uiten. Ze kunnen kritisch denken, zijn in staat om problemen creatief op te lossen en verantwoording af te leggen over hun handelen. Ze hebben plezier in leren en zijn goed voorbereid op hun verdere toekomst.