Missie en Visie

Uitdagend onderwijs

We hebben een gedegen taal- en rekenaanbod, waarbij we uitgaan van hoge verwachtingen. We werken in drie niveaugroepen en besteden zorgvuldig aandacht aan het plusaanbod.
In de middag werken we projectmatig. Zo willen we de kinderen, naast een goede basiskennis, ook aan de hand van een schoolbreed thema onderzoekend laten leren. Er is hierbij aandacht voor de 21steeeuwse vaardigheden, waarbij de kinderen zich breed ontwikkelen, samenwerken en hun eigen talenten ontdekken.

Sterk pedagogisch klimaat

Op de Paulusschool heerst een fijne sfeer. We werken met de Kanjertraining, een pedagogische aanpak die zich richt op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Kinderen leren zo op een goede manier om te gaan met zich zelf en met een ander. Deze aanpak werkt ook preventief tegen pesten.

Aandacht voor cultuur

We hebben een doorgaande leerlijn voor dans, drama, tekenen, handvaardigheid en muziek. We hebben voor muziek bovendien een vakdocent. Elk schooljaar bezoeken de kinderen theater-, dans- of muziekvoorstellingen, gaan verschillende groepen naar het museum en komen kunstenaars en artiesten langs op school. Ook hebben wij een Paulusdansklas en een schoolorkest.

Een lerende organisatie

Niet alleen de kinderen leren voortdurend. Met alle leerkrachten en medewerkers vormen wij een lerende organisatie, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise en leren van elkaar.

Bovenstaande punten zorgen ervoor dat wij de kinderen aan het einde van groep 8 met trots naar de middelbare school laten gaan, waarbij ze uitgegroeid zijn tot zelfstandige, betrokken en ontdekkende leerlingen die hun eigen talenten kunnen inzetten. Onze missie is dan ook:

Klaar voor jouw toekomst!