Leerlingenraad

Vanaf groep 5 denken de kinderen mee over de school. Per groep is er een vertegenwoordiger in de leerlingenraad, die eens in de 6 weken overleg heeft met de directeur. De kinderen voor de leerlingenraad worden door de groep gekozen. De leerlingenraad voor dit schooljaar (2022-2023) bestaat uit de volgende leerlingen:

5A 

5B 

6A 

6B 

7A 

7B 

8A 

8B