Gebouw en faciliteiten

Onze school straalt rust en ruimte uit. Het is een moderne, nette, ordelijke, opgeruimde school. We hebben een ruime hal met brede gangen waar de nodige plaats is voor het tentoonstellen of presentaties van werk van de kinderen. Alle lokalen hebben hoeken waar kinderen rustig kunnen werken of uitdaging kunnen vinden. Zo hebben we voor de groepen leerpleinen en ontdekhoeken ingericht, waar kinderen kunnen experimenteren of zelf onderzoek kunnen doen.

We hebben diverse ruimtes voor specifieke talentontwikkeling, zoals programmeren, schaken, filosoferen, Spaans, dans en drama.
Beide gebouwen beschikken over een gymzaal op loopafstand.
Op de schoolpleinen krijgen kinderen de ruimte om te spelen met kinderen van de andere groepen. De groepen 1 en 2 en de groepen 3 t/m 8 hebben een eigen schoolplein waar ze onder toezicht van de leerkrachten kunnen spelen.
 

Locatie Bemmelenlaan

In het hoofdgebouw aan de Prof. van Bemmelenlaan zitten behalve de groepen 1 t/m 4 en 7 en 8 ook een gymzaal, kinderdagverblijf, peutercentrum, en een tussen- en naschoolse opvang.

Locatie Wevelaan

In onze dependance aan de Wevelaan zitten naast de groepen 5 en 6 ook de tussen- en naschoolse opvang. Voor de gymlessen maken we gebruik van een gymzaal op loopafstand van de school.