Gebouw en faciliteiten

Onze school heeft nu nog twee locaties, waarvan de van Bemmelenlaan de hoofdlocatie is. Beneden zijn vijf groepen 1/2, waarvan er vier grenzen aan het kleuterplein. Ook zijn alle lokalen om de hal gelegen, zodat er behalve in de klas ook in de hal gewerkt en gespeeld kan worden. De groepen 3 zitten boven en hebben ook een eigen hal, waarin hoeken zijn gecreeërd voor spelend leren. De overige groepen hebben ook werkplekken op de gang, zodat de kinderen zowel in de klas als in de hal kunnen werken. Naast de klaslokalen is er ook een lokaal voor de kinderen die extra begeleiding krijgen en zijn er verschillende kantoorruimtes.

Het schoolplein is op een natuurlijke wijze vormgegeven, waarbij de kinderen ook de ruimte krijgen om met verschillende materialen te spelen.

In de zomervakantie start de verbouwing van de school en in het najaar van 2020 zullen alle groepen naar de hoofdlocatie komen. De lokalen van de BSO van Ludens worden verbouwd tot klaslokalen, waardoor er boven 4 extra lokalen voor de groepen 5 en 6 zijn. Na schooltijd maakt de BSO gebruik van de gezamenlijke ruimtes en hallen. 

 

Locatie Bemmelenlaan

In het hoofdgebouw aan de Prof. van Bemmelenlaan zitten behalve de groepen 1 t/m 4 en 7 en 8 ook een gymzaal, kinderdagverblijf, peutercentrum, en een naschoolse opvang.

Locatie Wevelaan

In onze dependance aan de Wevelaan zitten naast de groepen 5 en 6 ook de naschoolse opvang. Voor de gymlessen maken we gebruik van een gymzaal op loop- of fietsafstand van de school.