Ons profiel

De Paulusschool is een school die leerlingen wil laten uitblinken met hun eigen talenten. We willen de leerlingen motiveren om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich niet alleen op cognitief gebied ontwikkelen, maar zo breed mogelijk en daarmee goed zicht krijgen op hun talenten.

De Paulusschool is een effectieve school waar alle leerlingen leren in een sfeer van aandacht en hoge verwachtingen. Omdat kinderen, binnen een duidelijke structuur, keuzevrijheid krijgen in wat en hoe ze willen leren doen ze dat efficiënter en met veel meer plezier.

De Paulusschool wil de kinderen opvoeden tot kritische denkers en ze leren om informatie te onderzoeken en te onderscheiden welke informatie betrouwbaar is. Doordat de leerlingen zich uitgedaagd en ondersteund voelen, zijn ze gemotiveerd om zich extra in te zetten.